Thông báo sản phẩm Eneos phù hợp với Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Việt Nam

Dòng sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong, sử dụng cho động cơ 4 kỳ mang thương hiệu ENEOS và một số các sản phẩm khác được sản xuất tại công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam đã được Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2018/BKHCN VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR) từ ngày 10/10/2018 – 10/10/2021.

Danh mục sản phẩm cụ thể như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *